• Dịch vụ làm giấy phép lao động
    Dịch vụ làm giấy phép lao động

Thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Gia han Visa Thuong Mai Cho Nguoi An Do Tai Ho Chi Minh

Gia hạn Visa Thương Mại Cho Người Ấn Độ Tại Hồ Chí Minh

Người Ấn Độ (Indian) sinh sống, làm việc, kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam luôn được chính phủ Việt Nam hỗ trợ, giúp đỡ để họ an tâm, và thực hiện đúng quy định của pháp luật Việt Nam về Visa, Giấy phép lao động( work permit ) thẻ tạm trú ( Resident card)