Điểm mới về xuất,nhập cảnh,quá cảnh,cư trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày 16/6/2014, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH13. Ngày 23/6/2014, Chủ tịch nước ký Lệnh số 04/2014/L-CTN công bố Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Visa việt Nam cho người nước ngoài

Visa Việt Nam cho người nước ngoài

Chúng tôi xin thông tin những điểm mới có trong luật này tới khách hàng như sau:
Nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú
•    Tuân thủ quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
•    Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng trong quan hệ quốc tế.
•    Bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho người nước ngoài; chặt chẽ, thống nhất trong quản lý hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
•    Người nước ngoài có nhiều hộ chiếu chỉ được sử dụng một hộ chiếu để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.” 
-    Giá trị visa quy định không được chuyển đổi mục đích, quy định này nhằm đảm bảo công tác quản lý, khắc phục tình trạng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam dưới hình thức tham quan, du lịch sau đó ở lại làm việc tại các công trình, dự án do nước ngoài đang thi công tại Việt Nam.   
-    Visa được cấp cho người nước ngoài vào lao động có thời hạn tối đa đến 02 năm; visa cấp cho người nước ngoài vào đầu tư và luật sư nước ngoài vào hành nghề tại Việt Nam có thời hạn tối đa đến 05 năm. Thời hạn thẻ tạm trú tối đa đến 05 năm; 
-    Các trường hợp được miễn visa, trong đó quy định người nước ngoài vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt được miễn visa. 
Các trường hợp được miễn visa bao gồm: 
-    Theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
-    Sử dụng thẻ thường trú, thẻ tạm trú theo quy định. 
-    Vào khu kinh tế cửa khẩu, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. 
-    Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp và người nước ngoài là vợ, chồng, con của họ; người nước ngoài là vợ, chồng, con của công dân Việt Nam được miễn visa theo quy định của Chính phủ.”;
•    Điều kiện và thẩm quyền quyết định đơn phương miễn visa, đặc biệt quy định quyết định đơn phương miễn visa có thời hạn không quá 05 năm và được xem xét gia hạn nhằm tránh tình trạng phát sinh những phức tạp về đối ngoại khi dừng đơn phương miễn visa. Bao gồm những quy định sau:
Quyết định đơn phương miễn visa cho công dân của một nước phải có đủ các điều kiện sau đây:
-    Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;
-    Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;
-    Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.
Quyết định đơn phương miễn visa có thời hạn không quá 05 năm và được xem xét gia hạn. Quyết định đơn phương miễn visa bị hủy bỏ nếu không đủ các điều kiện quy định trên.

quy định mới về cấp visa cho người nước ngoài tại việt nam

Visa cho người nước ngoài tại Việt Nam và những quy định mới


Căn cứ quy định ở trên, Chính phủ quyết định đơn phương miễn visa có thời hạn đối với từng nước.”;
•    Bỏ quy định cho phép cơ quan có thẩm quyền cấp visa Việt Nam ở nước ngoài được cấp visa cho các trường hợp không có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh (Visa D). Chỉ cho phép người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp visa của Việt Nam ở nước ngoài cấp visa có giá trị không quá 30 ngày cho một số trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm về việc cấp visa. Nội dung cụ thể như sau:
Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp visa của Việt Nam ở nước ngoài cấp visa có giá trị không quá 30 ngày cho người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam khảo sát thị trường, du lịch, thăm người thân, chữa bệnh thuộc các trường hợp sau đây:
-    Người có quan hệ công tác với cơ quan có thẩm quyền cấp visa Việt Nam ở nước ngoài và vợ, chồng, con của họ hoặc người có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền Bộ Ngoại giao nước sở tại;
-    Người có công hàm bảo lãnh của cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự các nước đặt tại nước sở tại.
Sau khi cấp visa đối với trường hợp quy định ở trên, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền cấp visa của Việt Nam ở nước ngoài phải thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và chịu trách nhiệm về việc cấp visa cho người nước ngoài.”
•    Quy định về khu vực quá cảnh, điều kiện quá cảnh và việc quá cảnh đường hàng không, đường biển, theo đó, người nước ngoài quá cảnh tại Việt Nam được miễn visa, trong thời gian quá cảnh nếu có nhu cầu vào nội địa tham quan du lịch theo chương trình do các doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam tổ chức thì được xét cấp visa phù hợp với thời gian quá cảnh.
Khu vực quá cảnh
•    Khu vực quá cảnh là khu vực thuộc cửa khẩu quốc tế, nơi người nước ngoài được lưu lại để đi nước thứ ba.
•    Khu vực quá cảnh do cơ quan có thẩm quyền quản lý cửa khẩu quốc tế quyết định.
Quá cảnh đường hàng không
•    Người nước ngoài quá cảnh đường hàng không được miễn visa và phải ở trong khu vực quá cảnh tại sân bay quốc tế trong thời gian chờ chuyến bay.
•    Trong thời gian quá cảnh, người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức thì được xét cấp visa phù hợp với thời gian quá cảnh.
Quá cảnh đường biển
Người nước ngoài quá cảnh đường biển được miễn visa và phải ở khu vực quá cảnh tại cửa khẩu cảng biển trong thời gian tàu, thuyền neo đậu; trường hợp có nhu cầu vào nội địa tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức thì được xét cấp visa phù hợp với thời gian quá cảnh; trường hợp có nhu cầu xuất cảnh qua cửa khẩu khác thì được xét cấp visa ký hiệu VR.

Buộc xuất cảnh
•    Người nước ngoài có thể bị buộc xuất cảnh trong trường hợp sau đây:
-    Hết thời hạn tạm trú nhưng không xuất cảnh;
-    Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.
•    Luật quy định việc khai báo tạm trú của người nước ngoài do cơ sở lưu trú chịu trách nhiệm, không bắt buộc người nước ngoài phải trực tiếp đến Công an xã, phường, thị trấn để khai báo tạm trú; đồng thời quy định các khách sạn phải nối mạng Internet hoặc mạng máy tính với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để truyền thông tin về khai báo tạm trú của người nước ngoài.
Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam có các quyền sau đây:
•    Được bảo hộ tính mạng, danh dự, tài sản và các quyền, lợi ích chính đáng theo pháp luật Việt Nam trong thời gian cư trú trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
•    Người có thẻ tạm trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm; được bảo lãnh vợ, chồng, con dưới 18 tuổi ở cùng trong thời hạn thẻ tạm trú nếu được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh người đó đồng ý; 
•    Người có thẻ thường trú được bảo lãnh ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con vào Việt Nam thăm; 
•    Người đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam được đi lại trên lãnh thổ Việt Nam, được kết hợp du lịch, thăm người thân,chữa bệnh không phải xin phép; trường hợp vào khu vực cấm hoặc khu vực hạn chế đi lại, cư trú thực hiện theo quy định của pháp luật; 
•    Thuyền viên trên các tàu, thuyền nhập cảnh Việt Nam được đi bờ trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tàu, thuyền neo đậu; trường hợp đi ra ngoài phạm vi trên hoặc xuất cảnh khỏi lãnh thổ Việt Nam qua các cửa khẩu khác thì được xét cấp visa;
•    Vợ, chồng, con cùng đi theo nhiệm kỳ của thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ được lao động nếu có giấy phép lao động, trừ trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động; được học tập nếu có văn bản tiếp nhận của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục; 
•    Người đang học tập tại các trường hoặc cơ sở giáo dục theo điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế được kết hợp lao động nếu có văn bản cho phép của nhà trường hoặc cơ sở giáo dục; 
•    Người không quốc tịch thường trú ở nước ngoài được nhập cảnh Việt Nam du lịch, thăm người thân;
•    Người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh được Bộ Công an xem xét cấp giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.

Để hiểu thêm về những thủ tục về Visa cho người nước ngoài tại Việt Nam - cách gia hạn visa các bạn có thể xem thêm tại đâyNgoài ra có thể gọi điện đến đường dây nóng : 0906.847.588 hoặc gửi mail về địa chỉ thư điện tử support@vietnamvisaonline.net để được giải đáp miễn phí