Dịch Vụ Làm Thẻ Tạm Trú Việt Nam Cho Người Autralia

Tại Việt Nam, người nước ngoài trong đó có cả người Autralia có thời gian tạm trú 1 năm trở lên sẽ được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ công an cấp thẻ tạm trú, với điều kiện họ không vi phạm pháp luật Việt Nam. Thời hạn tối thiểu của thẻ tạm trú cho người Autralia là 1 năm và tối đa là 3 năm. Nếu muốn ở lại Việt Nam thêm thì bạn phải đăng ký gia hạn hoặc xin cấp mới trước ngày hết hạn thẻ tạm trú cũ.

Trước hết, bạn cần phải nắm được những điều kiện, quy trình và thủ tục để xin cấp thẻ tạm trú cho người Autralia tại Việt Nam. Thủ tục làm thẻ tạm trú đối với tất cả các quốc tịch là như nhau.