Thẻ Tạm Trú Cho Người Nga Tại Đồng Nai

Người Nga đến làm việc tại Đồng Nai với tư cách là nhà đầu tư, góp vốn, người lao động hay thân nhân đi cùng… khi xin cấp thẻ tạm trú thì hồ sơ cần chuẩn bị và thời hạn của thẻ tạm trú có sự khác biệt.

Thẻ tạm trú cho người Nga tại Đồng Nai

1.            Thẻ tạm trú cho người Nga có GPLĐ

a. Cơ sở pháp lý

-              Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13, ngày 16/6/2014).

-              Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 05/01/2015 của Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

-              Thông tư số 190/2012/TT-BTC, ngày 09/11/2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC, ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính  quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

b. Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú

-              Hộ chiếu của người mang quốc tịch Nga (Russia) còn thời hạn tối thiểu 13 tháng

-              Thị thực đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích (Thị thực phải có ký hiệu là LĐ hoặc DN);

-              Có giấy phép lao động (Giấy phép làm việc) còn hạn sử dụng tối thiểu là 12 tháng.

c. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người Nga có giấy phép lao động

-              Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (Giấy phép ĐKKD, Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động của VPDD, chi nhánh .....)

-              Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc là Văn bản thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

-              Giấy phép lao động của người lao  động nước ngoài

-              Mẫu NA16 đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại cơ quan xuất nhập cảnh.

-              Mẫu NA6, công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

-              Mẫu NA8, tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

-              Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan xuất nhập cảnh.

-              Hộ chiếu bản gốc (Lưu ý hộ chiếu có thị thực đúng mục đích làm việc, trường hợp trước đó người lao động nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú thì yêu cầu kèm theo cả thẻ tạm trú đang sử dụng);

-              Giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã được xác nhận bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.

-              Ảnh 3cmx 4cm: Kèm theo 02 chiếc

2.            Thủ tục xin cấp thẻ  tạm trú cho người Nga là nhà đầu tư góp vốn  thành lập doanh nghiệp tại Đồng Nai.

a. Thời hạn thẻ tạm trú của nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài là người đứng ra thành lập hoặc góp vốn vào công ty hoạt động tại Đồng Nai thì là đối tượng được cấp thẻ tạm trú có thời hạn tối đa 05 năm. Tuy nhiên trong quá trình cấp thẻ tạm trú Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh sẽ xem xét đến nhiều yếu tố liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân nhà đầu tư  .... để cấp thẻ tạm trú với thời hạn phù hợp.

b. Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú

-              Hộ chiếu của người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 13 tháng.

-              Thị thực đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích (Thị thực phải có ký hiệu là ĐT);

-              Trong giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể hiện việc góp vốn hoặc đầu tư vốn vào Công ty (Trong một số trường hợp việc góp vốn của người nước ngoài thể hiện bằng một số loại văn bản có tên khác tách riêng khỏi giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)

c. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú

-              Giấy chứng nhận hoạt động của doanh nghiệp sử dụng người lao động nước ngoài (Giấy phép ĐKKD, Giấy phép đầu tư) trong đó thể hiện chi tiết và rõ ràng phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài.

-              Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu hoặc là Văn bản thông báo về việc đăng tải thông tin về mẫu con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

-              Mẫu NA16 đăng ký mẫu dấu và chữ ký lần đầu tại cơ quan xuất nhập cảnh tại Đồng Nai.

-              Mẫu NA6, công văn và đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Đồng Nai.

-              Mẫu NA8, tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Đồng Nai.

-              Giấy giới thiệu cho nhân viên người Việt Nam đi làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú tại Cơ quan xuất nhập cảnh.

-              Hộ chiếu bản gốc (Lưu ý: Thị  thực đúng người nước ngoài đang sử dụng phải đúng mục đích đầu tư, trường hợp trước  đó người nước ngoài đã được cấp thẻ tạm trú thì yêu cầu kèm theo cả thẻ tạm trú đang sử dụng);

-              Giấy xác nhận đăng ký tạm trú hoặc sổ đăng ký tạm trú của người nước ngoài đã được xác nhận bởi công an phường, xã nơi người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam.

-              Ảnh 3cmx4cm: Kèm theo 02 chiếc

3. Thủ tục cấp thẻ tạm trú, thẻ tạm trú cho người Nga có vợ hoặc chồng là người Việt Nam

a. Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú

-              Hộ chiếu của người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 13 tháng

-              Thị thực đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích

-              Có giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc Ghi chú kết hôn tại Việt Nam đối với trường hợp đăng ký kết hôn ở nước ngoài.

b. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú

-              Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn tại Việt Nam hoặc Ghi chú kết hôn tại Việt Nam đối với trường hợp đăng ký kết hôn ở nước ngoài.

-              Mẫu NA7, đơn xin bảo lãnh và cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài

-              Mẫu NA8, tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

-              Hộ chiếu bản gốc và thị thực gốc

-              Ảnh 2cmx3cm: Kèm theo 02 chiếc

-              Sổ hộ khẩu Việt Nam của vợ hoặc chồng là người Việt Nam

-              Chứng minh thư nhân dân của vợ hoặc chồng là người Việt Nam

c. Thời hạn của thẻ cư trú, tạm trú

Thời hạn của thẻ cư trú, tạm trú cấp cho người nước ngoài có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam: Theo quy định hiện hành thời gian tối đa cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài không quá 5 năm.

4. Thủ tục xin cấp thẻ tạm trú, thẻ tạm trú cho trẻ em Nga có bố hoặc mẹ là công dân Việt Nam

Thời hạn của thẻ cư trú, tạm trú cấp cho trẻ em có bố hoặc mẹ mang quốc  tịch Việt Nam: Theo quy định hiện hành thời gian tối đa cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài không quá 5 năm.

 

a. Điều kiện xin cấp thẻ tạm trú

-              Hộ chiếu của người nước ngoài còn thời hạn tối thiểu 13 tháng

-              Thị thực đang sử dụng tại Việt Nam phải đúng mục đích

-              Có giấy khai sinh hoặc các giấy tờ khác chứng minh có bố hoặc mẹ hiện tại đang làcông dân Việt Nam

b. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú

-              Có giấy khai sinh hoặc các giấy tờ khác chứng minh có bố hoặc mẹ hiện tại đang công dân Việt Nam

-              Mẫu NA7, đơn xin bảo lãnh và cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

-              Mẫu NA8, tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài.

-              Hộ chiếu bản gốc và thị thực gốc

-              Ảnh 2cmx3cm: Kèm theo 02 chiếc

-              Sổ hộ khẩu Việt Nam của bố hoặc mẹ người Việt Nam

-              CMND của bố hoặc mẹ là công dân Việt Nam

 

HUY, Mr I  Phone: 0084-906-847-588

Office HCMC:  Tầng trệt, số 10B, ngõ số 10, Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, HCM (Gần ngã tư Nguyễn Bỉnh Khiêm và Nguyễn Thị Minh Khai)

Ha Noi Branch: Số 3 ngõ 668 Lạc Long Quân, P. Nhật Tân, Q. Tây Hồ, Hà Nội