Làm thẻ tạm trú tại Bình Dương cho người nước ngoài

Tỉnh Bình Dương có nhiều khu công nghiệp, có nhiều công ty nước ngoài và nhiều công ty lớn của Việt Namtại đây. Do đó nhu cầu lao động và thuê người nước ngoài làm việc là rất lớn. Thủ tục làm thẻ tạm trú là rất khó khăn, vì vậy công ty chúng tôi đã hỗ trợ và làm giấy phép lao động, thẻ tạm trú, và gia hạn visa cho người nước ngoài vào làm việc tại Bình Bương rất nhiều.

Công ty chúng tôi làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Tỉnh Bình Dương, hoặc công ty tại Bình Dương, khách cư trú tại Bình Dương có thể làm tại Hồ Chí Minh.

Nếu công ty tại tỉnh Bình Dương có thể gửi hồ sơ cho chúng tôi, sau khi làm xong thẻ tạm trú chúng tôi sẽ gửi trở lại cho quý khách.

 

Thủ tục và hồ sơ cấp thẻ tạm trú tại Bình Dương cũng giống như làm tại Hồ Chí Minh, Thủ tục bao gồm:

 

Hồ sơ cấp thẻ tạm trú tại Bình Dương như sau:

Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh có đang ký kinh doanh tại Bình Dương; 

  • 01 tờ khai về thông tin về người nước ngoài xin tạm trú, có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của cơ quan, tổ chức;
  • 02 ảnh cỡ 3 x4 cm;
  • 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh (mang bản chính để đối chiếu);
  • 01 bản sao hoặc bản pho to (mang bản chính để đối chiếu) giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép lao động, giấy xác nhận thành viên hội đồng quản trị, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh...).  

 

Thời hạn hiệu lực của thẻ tạm trú: từ 2-3 năm tùy vào từng trường hợp cụ thể để cấp thể tạm trú 2 năm hoặc 3 năm.

 

Thời hạn cấp mới thẻ tạm trú tại tỉnh Bình Dương: 7 ngày làm việc

 

Gia hạn thẻ tạm trú tại tỉnh Bình Dương:

Thẻ tạm trú sau khi hết hạn, khách hàng có thể gia hạn thẻ tạm trú đó theo quy định của pháp luật. Thủ tục gia hạn thẻ tạm trú như sau:

- Khách hàng phải gia hạn lại giấy phép lao động hoặc làm lại giấy phép lao động mới tại Tỉnh Bình Dương.

- Xác nhận lưu trú với công an địa phương.

- Xác nhận của công ty theo form mẫu N5 của cục xuất nhập cảnh.

 

Mẫu (Form) N5 

 

TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP, BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THỊ THỰC, GIA HẠN TẠM TRÚ (1) 
Application for visa issuance, replacement, modification, or stay extension 
(Dùng cho người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam) 
To be completed by temporary resident foreigner in Viet Nam

1- Người đề nghị/ Details of the applicant:

 Họ tên (chữ in hoa): ..................................................................................... Giới tính: Nam        Nữ  
    Full name (in capital letters)                                                                         Sex         Male        Female

    Sinh ngày ........tháng …......năm …............   Quốc tịch: .............................................................................. 
    Date of birth (day, month, year)                     Current Nationality

    Hộ chiếu số: ................... có giá trị đến ngày ....../....../……. Nghề nghiệp: .................................................
    Passport number        Expiry date (day, month, year)            Current Occupation/Profession

    Ngày nhập cảnh Việt Nam:......../…......./.......... Mục đích nhập cảnh: .........................................................
    Date of latest entry into Viet Nam                         Purpose of entry

    Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam: .........................................................................................................................
    Current residential address in Viet Nam

    Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/email .........................................................................

2- Cơ quan/ tổ chức hoặc thân nhân ở Việt Nam mời, bảo lãnh: 
     Details of the hosting organization/employer or individual in Viet Nam

   2.1 Cơ quan, tổ chức: tên /Name of the hosting organization/employer .............................................

     Địa chỉ/ Address ...........................................................................................................................................

     Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email ........................................................................

   2.2 Thân nhân bảo lãnh  (họ tên): .......................................................... Ngày sinh: ......../........./.................
     Sponsoring family member (full name)                                                 Date of birth (day, month, year)

     Giấy chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ thẻ thường trú số: ............................................................................ 
    Number of Identity card/ Passport/ Permanent Residence Card

     Cấp ngày/ Date of issue: .................Cơ quan cấp/ Issuing authority: ..........................................................
     Quan hệ với người được đề nghị/ Relationship to the applicant ...............................................................

     Địa chỉ thường trú/ tạm trú tại Việt Nam: ................................................................................................... 
     Permanent/ temporary residential address in Viet Nam

     Điện thoại liên hệ/Email Contact telephone number/Email........................................................................

3- Nội dung đề nghị (điền vào 01 trong 03 nội dung sau) /Details of request (please complete 01 of the 03 following appropriate items):

3.1 Cấp thị thực:                      một lần         nhiều lần                  có giá trị đến ngày: ........./........./.............. 
     Visa requested                       Single            Multiple                  Valid to (day, month, year)

   3.2 Bổ sung, sửa đổi thị thực/ Visa modified as:.........................................................................

   3.3 Gia hạn tạm trú đến ngày/ Extension of  stay to the date (day, month, year): ........../............/............. 
   - Lý do/ Reasons for the request: ...................................................................................................................

4- Những điều cần trình bày thêm /Additional explanations: ............................................................................. 
  ...........................................................................................................................................................................

                                                                   Làm tại……...................., ngày.......tháng........năm.............. 
                                                     Done at                             date (day, month, year)

Xác nhận (2)/ Certified by 
(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 
Signature, full name, title and seal

Người bảo lãnh/ The sponsor 
(ký, ghi rõ họ tên) 
Signature and full name

Người đề nghị/ The applicant 
(ký, ghi rõ họ tên) 
Signature and full name


 

 

Ghi chú/Note for  (1), (2):

(1) Mỗi người khai 01 bản, kèm hộ chiếu gửi trực tiếp đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. 
(To apply, please submit in person 01 completed application form enclosed with your passport at the Immigration Office).

(2)Xác nhận của thủ trưởng cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh đối với trường hợp do cơ quan, tổ chức bảo lãnh. Xác nhận của Trưởng công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú trong trường hợp cá nhân bảo lãnh. 
(Certified by the head of the hosting organization/employer of the applicant if the host is an organization/employer. Certified by the Chief Police of the Ward/Commune where the sponsor resides if the host is an individual.)

 

Hướng dẫn thủ tục làm giấy phép lao động tại BÌnh Dương để làm thẻ tạm trú:

1. Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương.

2. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

3. Lý lịch tư pháp nước ngoài và xác nhận kinh nghiệm trên 5 năm làm việc phải được hợp thức hóa.

4. Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với một số nghề, công việc, văn bản xác nhận trình độ chuyên môn, kỹ thuật của người lao động nước ngoài được thay thế bằng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Giấy công nhận là nghệ nhân những ngành nghề truyền thống do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

b) Văn bản chứng minh kinh nghiệm của cầu thủ bóng đá nước ngoài;

c) Bằng lái máy bay vận tải hàng không do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với phi công nước ngoài;

d) Giấy phép bảo dưỡng tàu bay do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với người lao động nước ngoài làm công việc bảo dưỡng tàu bay.

5. Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.

6. 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

7. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Các giấy tờ quy định trên là 01 bản chính hoặc 01 bản sao; nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật và dịch ra tiếng Việt, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi:0906847588