Dịch Vụ Làm Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Làm thẻ tạm trú tại Đồng Nai cho người nước ngoài
Làm thẻ tạm trú tại Đồng Nai cho người nước ngoài

Tại Đồng Nai, nơi nhận hồ sơ để cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là phòng quản lý xuất nhập cảnh tỉnh đồng Nai. Trong trường hợp khách hàng không có thời gian hoặc nhân sự đi nộp hồ sơ, chúng tôi sẽ đi làm thẻ tạm trú thay cho khách hàng.  

Dịch Vụ Làm Thẻ Tạm Trú Việt Nam Cho Người Autralia (Úc)
Dịch Vụ Làm Thẻ Tạm Trú Việt Nam Cho Người Autralia (Úc)

Tại Việt Nam, người nước ngoài trong đó có cả người Autralia có thời gian tạm trú 1 năm trở lên sẽ được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ công an cấp thẻ tạm trú, với điều kiện họ không vi phạm pháp luật Việt Nam. 

2/2<<12

 

Đang xử lý...