Giấy Phép Lao Động

Hướng Dẫn Thủ Tục Làm Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài
Hướng Dẫn Thủ Tục Làm Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài

Các trường hợp sau đây khi làm việc tại Việt nam, người lao động phải làm giấy phép lao động (Work Permit): 1. Làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam có thời hạn trên 3 tháng;    

Các Trường Hợp Người Nước Ngoài Được Miễn Làm Giấy Phép Lao Động
Các Trường Hợp Người Nước Ngoài Được Miễn Làm Giấy Phép Lao Động

Giấy phép lao động cho người nước ngoài được chính phủ Việt Nam ban hành ngày 17/06/2011 quy định rất chi tiết về các trường hợp được miễn làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động.  

 

Đang xử lý...