Hướng Dẫn Thủ Tục Làm Giấy Phép Lao Động Cho Người Nước Ngoài

04:09:15 06/09/2013

Các trường hợp sau đây khi làm việc tại Việt nam, người lao động phải làm giấy phép lao động (Work Permit):

1. Làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam có thời hạn trên 3 tháng;

2. Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp có hiện diện thương mại tại Việt Nam (Trừ người nước ngoài làm Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng dự án hoặc người nước ngoài được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm đại diện cho các hoạt động tại Việt Nam);

3. Thực hiện các cam kết trong hợp đồng thương mại

Giấy phép lao động cho người Pháp

 

4. Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

5. Chào bán dịch vụ;

6. Là đại diện cho tổ chức Phi Chính phủ tại Vietnam.

 

Bạn xem thêm các trường hợp được miễn làm giấy phép lao động;

 

 

Trước khi làm giấy phép lao động cho người nước ngoài:

1.  Phải có quảng cáo tuyển dụng trên các tờ báo trung ương, địa phương trước thời hạn ký kết hợp đồng 30 ngày.

2.  Làm việc thông qua tổ chức giới thiệu việc làm hoặc trường hợp làm việc tại tổ chức Nhà nước, hoặc phi chính phủ có kí kết với chính phủ Vietnam được miễn đăng tuyển dụng.

 

Những Đơn vị nào tại Việt Nam được sử dụng người lao động nước ngoài?

1. Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư;

2. Công ty nước ngoài nhận thầu tại Việt Nam và thuê lao động người nước ngoài;

3. Đại diện của các công ty, tổ chức, cơ quan ...nước ngoài

4. Các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; tổ chức phi chính phủ;

5. Các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

6. Các cơ sở y tế, văn hoá, giáo dục, thể thao được cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập;

7. Văn phòng phòng đại diện tại Việt Nam;

8. Văn phòng điều hành của bên hợp danh nước ngoài theo hợp đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam;

9. Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam;

10. Tổ chức Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

11. Hội, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;

12. Hộ kinh doanh cá thể được cơ quan nhà nước cấp phép hoạt động theo quy định.

 

Để làm giấy phép lao động cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

1. Phiếu đăng ký làm việc theo mẫu của cơ quan nhà nước.

2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài cư trú ở nước ngoài khi đến Việt Nam cấp phải được hợp thức hóa thông qua đại sứ quán nước đó và tại cơ quan nhà nước Việt nam. nếu người nước ngoài đã tạm trú tại Vietnam từ  06 tháng trở lên chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi người nước ngoài đang cư trú cấp;

3. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài phải được hợp thức hóa tại đại sứ quán và cơ quan nhà nước Vietnam hoặc giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở bênh viện Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế;

4. Chứng nhận về trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao của người nước ngoài.

5. Ảnh hồ sơ 03 cái kích thước 3x4, ảnh chụp chưa quá 06 tháng.

6. Đối với các giấy tờ quy định nêu trên bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt và công chứng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Đánh giá:

 

                   

5/5 (3 bình chọn)

Loading...
Ý kiến của bạn
*
*
*
  Captcha refresh
*
 

 

Đang xử lý...