Các Trường Hợp Người Nước Ngoài Được Miễn Làm Giấy Phép Lao Động

04:09:44 06/09/2013

Giấy phép lao động cho người nước ngoài được chính phủ Việt Nam ban hành ngày 17/06/2011 quy định rất chi tiết về các trường hợp được miễn làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động.

Để biết chính xác bạn được miễn làm giấy phép lao động bạn xem thêm thông tin sau:

1. Thời hạn làm việc của Người nước ngoài tại Việt nam dưới 3 tháng;

2. Giữ chức vụ Trưởng Văn phòng đại diện, Trưởng Văn phòng dự án hoặc được tổ chức phi chính phủ nước ngoài ủy nhiệm đại diện cho các hoạt động tại Việt Nam;

3. Là thành viên sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

4. Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần;

5. Nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện chào bán dịch vụ;

6. Có tài liệu chứng minh xử lý các trường hợp khẩn cấp như: những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh.

7. Không xác định được thời gian làm việc trên hay dưới 3 tháng do tính chất công việc phía Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam.

8. Là luật sư được chính Phủ cấp giấy hành nghề luật sư tại Việt Nam.

9. Người nước ngoài là thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

10. Người nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp, thuộc phạm vi các ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới của 11 ngành dịch vụ bao gồm: dịch vụ kinh doanh; dịch vụ thông tin; dịch vụ xây dựng, dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế…

11. Người nước ngoài vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;

12. Đước chính phủ Việt nam và Bộ Ngoại Giao Cấp giấy chứng nhận hoạt động báo chí, tuyền thông, thông tin.

13. Một số trường hợp khác.

Đánh giá:

 

                   

5/5 (1 bình chọn)

Loading...
Ý kiến của bạn
*
*
*
  Captcha refresh
*
 

 

Đang xử lý...